”Veien Videre” etter samlivsbrudd.
Samtalegruppe for foreldre som har opplevd samlivsbrudd

Det er mange som opplever tap i forbindelse med samlivsbrudd. Drømmen om den livslange kjærligheten, den trygge havnen og den varige familien blir knust. Det kan være vanskelig å kommunisere godt når man er i krise, eller opplever sterke følelser. De voksne kan bli mest opptatt av seg selv og sin kamp for tilværelsen. Da er det krevende å forsøke og se andre perspektiver eller ulike sider av saken.

Mange barn opplever at deres familie oppløses. Barna lider også tap ved at deres foreldre skiller lag og familien endres. Det er ofte vanskelig for foreldrene å samarbeide etter samlivsbruddet. Barna blir utsatt for mange forandringer og mange barn sliter i hverdagen. Det viktigste for barna er ikke hvordan familien er organisert, men at det er ro og harmoni rundt dem der de er. Ved at de voksne blir bevisst sin egen væremåte og kommunikasjon kan dette hjelpe barna i denne prosessen.

”Veien Videre” er samtalegrupper som er ment å gi de voksne hjelp til å håndtere sine egne følelser slik at de kan klare å forsone seg med sin situasjon og ta ansvar for seg selv og barna videre i livet. Det handler om å gjøre det beste ut av livet slik det er blitt.

Vi møtes 6 kvelder til samtale og veiledning i gruppe. Vi kommer innom temaer som;

              » Familiedrømmen som brast. Bruddet – sorg, bitterhet og fortvilelse.

              » Foreldre på deltid. Hvordan skape et liv for seg selv og ungene?

              » Barnas reaksjon på samlivsbrudd. Bør barn involveres eller skjermes?

              » Hvordan samarbeide som foreldre? Hva er godt nok?

              » En ny vår. Livet smiler igjen. Hvordan starte på nytt?

              » Å vokse på egne erfaringer.  ”Veien Videre”

Ta kontakt for en prat eller for å bestille tid for en samtale.


Mvh
Bente S. Gjøtterud
Familieterapeut
Mobil : 92818289
Mail: bente.s.gjotterud@sfjbb.net

 
     
 
 
 

» Forside

» Systemisk familieterapi / relasjonsterapi


» Om relasjoner

» Om veien videre

» Kontakt informasjon