Om relasjoner.

Vi mennesker står i relasjoner gjennom hele livet i ulike kontekster. De fleste samspill som varer over tid vil veksle mellom å være symmetriske og komplementære.

Symmetriske relasjoner
Relasjoner hvor personene punktuerer på likhet - like barn leker best.
Ulempen kan være at deltakerne ofte kommer i konkurranse med hverandre

Komplementære relasjoner   
Relasjoner hvor personene punktuerer på ulikhet  – motsetninger tiltrekker hverandre
Deltakernes beskrivelse er at de utfyller hverandre
Ulempen kan være at den ene parten blir ofte ansett som leder, den betydningsfulle.

--------------------------

Noen relasjoner varer hele livet uten at noe har skurret i samspillet. Dette er relasjoner som er gode å være en del av og som gir styrke og glede i livet.

Noen relasjoner blir raskt kompliserte og slitsomme å være en del av. Enkelte av disse relasjonene blir veldig kortvarige. Noen glemmes fort, mens andre kan sette dype spor selv om de varte i kort tid.

Noen relasjoner er kompliserte og konfliktfulle, men varer likevel lenge og ofte livet ut. Disse relasjonene er svært tappende i forhold til livsgnist og livskvalitet. Likevel befinner mennesker seg i relasjonen år ut og år inn. Uten å ta tak i utfordringene. Hva kan dette handle om?

Noen relasjoner blir brutt. Dette kan være som følge av en bevisst handling. Partene i relasjonen tar et valg og bryter relasjonen for å komme videre i eget liv. Denne prosessen er åpen og partene blir delaktige i prosessen. Det kan likevel oppleves tungt og vanskelig.

Noen relasjoner brytes ved at avstanden mellom partene blir større og større. Det blir bare slik. Lite kontakt blir til ingen kontakt og relasjonen avsluttes uten at den er satt ord på. Slike uavklarte relasjoner kan oppleves som vonde. Mange opplever å sitte med ubesvarte spørsmål.

Det kan sitte langt inne for noen å søke hjelp til å ta ansvar og komme videre i livet. Å snakke med noen hvis noe er vondt eller vanskelig kan gjøre en forskjell. Da er det avgjørende å vite at det du blir møtt med respekt og anerkjennelse.


Ta kontakt for en prat eller for å bestille tid for en samtale.

Mvh
Bente S. Gjøtterud
Familieterapeut
Mobil : 92818289
Mail: bente.s.gjotterud@sfjbb.net

 
     
 
 
 

» Forside

» Systemisk familieterapi / relasjonsterapi


» Om relasjoner

» Om veien videre

» Kontakt informasjon